De vereniging


De Bewonersvereniging Albertshoven is een kopersvereniging die is opgericht in 1976. De leden zijn de eigenaren/bewoners van de woningen aan de Nesciohove en aanliggende straten, de woonwijk naast de Zwaardslootseweg. De wijk bestaat uit 256 woningen die zijn ontworpen door de bekende architect Alberts. Het overgrote deel van de eigenaren/bewoners is sinds de oprichting van de vereniging lid. Al jarenlang bedraagt het aantal leden ruim 180.
Voor informatie over de voordelen van het lidmaatschap klik op: lidmaatschap.
Voor informatie over de naam van de vereniging klik op: naam vereniging.
Voor de verslagen van de algemene ledenvergadering klik op: verslagen algemene ledenvergadering.
De vereniging heeft ook een eigen WhatsApp-groep. Leden kunnen daarop onderling informatie delen, elkaar vragen stellen over de woning, iets te koop of te leen vragen of aanbieden etc. Hoewel de WhatsApp-groep geen buurtpreventieapp is, maar een veel breder doel heeft, kunnen leden natuurlijk ook verdachte situaties op de app melden. Leden kunnen zich aanmelden voor deWhatsApp-groep via info@albertshoven.nl.
Ook heeft de vereniging een eigen Facebook-pagina. Om daarvan lid te worden, kunnen leden een vriendschapsverzoek sturen naar Bewonersvereniging Albertshoven.

Het bestuur van de vereniging/het buurtpanel bestaat uit de volgende personen:

voorzitter/secretaris:
penningmeester:
bestuursleden: 

Wim Tijbosch, van Schendelhove 9, tel. 079 - 351 36 44
Mies Groenewegen, Nesciohove 83, tel. 079 - 351 45 73 
Erik van Velzen, Willem Paaphove 4
Ton van der Lee, Roelantshove 39 
Marjon Kleefstra, van Schendelhove 4

 

Het correspondentieadres van de vereniging is:
Bewonersvereniging Albertshoven
van Schendelhove 9, 2726 BP Zoetermeer
Het e-mailadres is: info@albertshoven.nl

Het rekeningnummer van de vereniging is: NL36 INGB 0003757249. 
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40464006.