De naam van de vereniging
 

De naam Bewonersvereniging Albertshoven verwijst naar de bekende architect van onze karakteristieke woningen:Ton Alberts. De naam geeft tevens aan dat wij een bewonersvereniging in de hovenbuurt zijn. Voor meer informatie over de architect ga naar: Architect Ton Alberts.

Tot  februari 2015 heette de vereniging "Vereniging van Belanghebbenden de Leyens". Over die naam bestond nogal eens verwarrig. De woningen liggen in de wijk Buytenwegh maar de naam van de vereniging was "Vereniging van Belanghebbenden de Leyens". De reden daarvan is de volgende.
De naam van het bouwplan van onze wijk die in 1974 door architect Ton Alberts werd ontworpen, is plan "Buytenwegh de Leyens". Al snel na de oplevering besloten enkele bewoners tot het oprichten van een vereniging om gezamenlijk de belangen te behartigen van de kopers van de nieuwe woningen. Omdat inmiddels de woningen in de rodes (rond de Muzieklaan) waren gebouwd en die woningen in Buytenwegh lagen, was men in de veronderstelling dat de naam van de wijk waarin de woningen van het plan Alberts lagen, dus wel De Leyens zou gaan worden.
Nadat de Vereniging van Belanghebbenden de Leyens was opgericht, werd duidelijk dat men zich had vergist en dat het deel aan de andere kant van de Zwaardslootseweg De Leyens zou gaan heten. Een andere lezing is dat bewust gekozen is voor de naam De Leyens omdat de naam Buytenwegh al in gebruik was bij een andere vereniging, die nu overigens niet meer zou bestaan. Nog even werd gedacht aan wijziging van de naam van de vereniging, maar uiteindelijk werd toch besloten om de naam te handhaven (inmiddels was ook buurtvereniging De Hoveniers opgericht, zodat ook die naam niet meer mogelijk was).

Het bestuur van de vereniging is ook het buurtpanel Nesciohove e.o. Buurpanels zijn een initiatief van de gemeente Zoetermeer. De gemeente kan daardoor een band houden met bewoners en sneller reageren op wensen en signalen.