Parkeerproblematiek
 

De parkeerproblematiek in onze wijk is groot: de straten zijn erg smal en er zijn weinig algemene parkeerplaatsen, bewoners die hun auto in de garage willen zetten, kunnen dat vaak niet doen omdat de straat daarvoor niet breed genoeg is, als gevolg van de blauwe zone in straten rond onze wijk, parkeren anderen hun auto vaak in onze straten, etc. Voor een deel ligt de oorzaak van het parkeerprobleem bij onszelf. Veel bewoners zetten hun auto niet in de garage, auto's worden geparkeerd op plaatsen die daarvoor niet geschikt zijn, er worden bedrijfsauto's geparkeerd, en vooral: per gezin heeft men steeds vaker 2, 3 of zelfs 4 auto's. En vaak gaat het ook om automobilisten die ergens anders moeten zijn, zelfs buiten de wijk.

Een oplossing is niet eenvoudig en de meningen zijn verdeeld. Als bestuur is het daarom moeilijk om een standpunt in te nemen over bijvoorbeeld invoering van een blauwe zone in onze wijk (als dat al mogelijk zou zijn), het kappen van laag groen om nog enkele plaatsen te creëren etc. Een structurele oplossing is moeilijk te vinden. Extra parkeerplaatsen zijn eigenlijk niet te creëren en wij kunnen automobilisten niet verbieden om te parkeren op bestaande parkeerplaatsen

In december 2011 heeft het bestuur van de vereniging als aardigheidje een “parkeerbon” aan alle bewoners aangeboden. Deze parkeerbon is een knipoog maar kan natuurlijk ook echt worden gebruikt om onder een ruitenwisser te plaatsen. Wij willen met deze bon aangeven dat wij het parkeerprobleem serieus nemen en dat wij blijven proberen om naar een oplossing te zoeken.


Problemen met bereikbaarheid

Op zondag 25 december 2005 moesten de brandweer en ambulance uitrukken naar de Van Oudshoornhove voor het met spoed uit de woning halen van een patiënt voor vervoer naar het ziekenhuis. Voor het noodzakelijke “horizontale transport” was een hoogwerker van de brandweer nodig: een voertuig van 11 meter lengte en 20 ton massa. Omdat de hoogwerker aanzienlijke moeite had het woonhuis te bereiken, heeft de brandweer een brief onder de bewoners verspreid om hen erop te wijzen auto's correct te parkeren. Iedereen weet dat het parkeren in onze wijk een probleem is, maar wij willen een beroep op bewoners doen om aandacht te blijven schenken aan hun parkeergedrag en dat van hun visite.

In december 2006 was het weer raak. Een bewoner in de Nesciohove moest toen na een ongeval met hulp van de brandweer uit zijn woning worden gehaald. Het uit de woning halen duurde echter veel langer dan nodig was omdat diverse auto's zodanig waren geparkeerd dat de brandweer er niet door kon! Nadat de politie enkele auto's had opengebroken, is het uiteindelijk gelukt. Hieruit blijkt weer eens dat het echt niet verstandig is om auto's zo te parkeren dat de doorgang voor grotere auto's wordt belemmerd.

Hetzelfde deed zich voor in 2011. Ook toen kostte het de brandweer de grootste moeite om een bewoner uit zijn woning te helpen.


Opheffing blauwe zone Timmermanshove

Op 1 januari 2003 is de blauwe zone in de Hovenbuurt uitgebreid met de Timmermanshove en is de parkeertijd in de blauwe zone verkort. Aanleiding daarvan was de parkeeroverlast door langparkeerders, met name medewerkers van het ministerie van OCW. Diverse bewoners uit onze wijk vreesden dat dit zou leiden tot verplaatsing van het probleem naar onze wijk. 
De gemeente heeft de blauwe zone aan de Timmermanshove per 1 januari 2004 tijdelijk opgeheven omdat de meeste medewerkers van OCW verhuisd waren naar het nieuwe OCW-gebouw in Den Haag. Inmiddels is de blauwe zone weer hersteld naar aanleiding van een onderzoek naar de parkeerdruk in de Hovenbuurt. Daarbij bleek dat de Timmersmanshove vaak de hele dag vol staat met auto’s die niet van bewoners van deze straat zijn.