Architect Ton Alberts
 

Veel bewoners zullen zich niet realiseren dat wij in een heel bijzondere wijk wonen. Onze woningen zijn namelijk ontworpen door de beroemde architect Ton Alberts (1927 - 1999). Deze architect is vooral bekend geworden door zijn 'organische architectuur', waarbij de vorm sterk wordt bepaald door de functie. Deze stroming in de architectuur ontstond begin 1900 toen men ging zoeken naar nieuwe wegen binnen de zich snel ontwikkelende industrialisering. Duurzaamheid en leefbaarheid, nu heel normaal, werden belangrijke waarden. Beroemde architecten uit die periode zijn Gaudi (Spanje), Frank Lloyd Wright (USA) en Hundertwasser (Oostenrijk). Ton Alberts mag worden beschouwd als de beroemdste Nederlandse vertegenwoordiger van de organische architectuur. Hij overleed in 1999.
Ook het bekende Gasuniegebouw, een kantoorgebouw dat in 1994 in Groningen is gebouwd, is door Alberts en van Huut ontworpen. Het bureau is opgericht door Anton Alberts en daar kwam iets later Max van Huut bij als partner. Vanaf 1987 vormden zij het architectenbureau Alberts & Van Huut.
Het Gasuniegebouw geldt als een van de bekendste Nederlandse voorbeelden van het organisch bouwen. Van de Gasunie kregen zij alle ruimte om hun ideeën tot uitdrukking te brengen.
Met de antroposofie als uitgangspunt wilden Alberts en Van Huut dat gebouwen het geluk van mensen zouden bevorderen. Hiervoor zouden warme kleuren, bakstenen, scheve wanden en grillige, aan de natuur ontleende vormen nodig zijn. Het materiaalgebruik bestaat daarom ook meestal uit baksteen, hout en dakpannen. De veelhoekige gebouwen van Alberts’ typische antroposofische vormgeving met hun schuine ramen en muren en opvallende kozijnen vallen in de smaak bij het publiek.
Ook onze wijk met zijn karakteristieke woningen, kronkelige straten en bijzondere bestrating is een typisch voorbeeld van de architectuur van Alberts. Zelfs de kleuren groen en bruin, die nu wellicht wat achterhaald aandoen, zijn een bewuste keuze geweest. De bewoners mogen er dus best af en toe bij stil staan dat zij in een heel bijzondere wijk wonen.

.