Uitbouwen en schuurtjes
 

Regelmatig krijgen wij de vraag of een bouwvergunning (tegenwoordig heet dat eigenlijk een omgevingsvergunning) nodig is voor een uitbouw of een tuinhuisje. Een paar jaar geleden zijn de spelregels op het terrein van bouwen gewijzigd. Veel bouwwerken zijn tegenwoordig daardoor bouwvergunningsvrij. Of een vergunning noodzakelijk is, hangt natuurlijk helemaal af van de individuele situatie (de ligging, de grootte etc.). 

Informatie over de vraag of u een vergunning nodig hebt, treft u aan in de folder van het Ministerie van IenM.

U kunt ook nagaan of een vergunning nodig is via het Omgevingsloket online

Voor meer informatie ga naar www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving