Steentjes uit plafonds
 

Veel bewoners zullen het fenomeen kennen: uit de plafonds van onze woningen worden stukjes cement naar buiten gedrukt. Eerst ontstaat een kleine oneffenheid, vervolgens ontstaat een barstje en dan komen cementkorrels tevoorschijn die in de loop der tijd steeds verder naar buiten komen. Dit is een merkwaardig fenomeen, temeer omdat onze huizen al bijna 40 jaar oud zijn en dit nog steeds voorkomt.
Al in 1987, zo'n 10 jaar na de bouw, heeft een aantal bewoners uit de Nesciohove de aannemer van onze woningen aansprakelijk willen stellen voor dit verschijnsel. Daarvoor hebben zij een adviesbureau ingeschakeld dat op zijn beurt door TNO onderzoek heeft laten doen. Men vreesde corrosie van het wapeningsstaal door een te hoog chloridegehalte in het beton. Volgens TNO, dat diverse monsters heeft genomen en boringen heeft verricht, is er geen hulpstof met een te hoog chloridegehalte gebruikt. De waarden bleken zo laag te zijn dat er geen wapeningscorrosie kan optreden.
De bultjes en de naar de naar buiten komende korrels ontstaan volgens TNO niet door corroderend staal maar door verontreinigde toeslagmaterialen. De bultjes zijn een gevolg van volumevergroting van de korrels zelf die dicht onder het betonoppervlak liggen. Volgens het rapport is het moeilijk om nadere conclusies te doen, onder meer omdat de steentjes niet meer het oorspronkelijke "pop-out veroorzakende" materiaal bevatten. Het expansiemechanisme ("bijvoorbeeld oxidatie, hydratatie of reversibele wateropneming") is daardoor niet vast te stellen. TNO adviseert om de pop-outs te verwijderen en de schade te herstellen met reparatiemortel.

Klik hier voor het TNO-rapport (pagina 1, pagina 2pagina 3, pagina 4 en pagina 5) en de brief van het adviesbureau.