Gescheiden riolering
 

Zoetermeer beschikt over een gescheiden rioleringssysteem. Dat betekent dat gebruikt water wordt opgevangen in een vuilwaterriool en regenwater in een schoonwaterriool. Het huishoudelijke afvalwater gaat via het vuilwaterriool naar de zuiveringsinstallatie, het afvalwater van de straat wordt via het schoonwaterriool direct in de sloten en vijvers geloosd.
Veel Zoetermeerders weten dit niet maar toch is het belangrijk dat u zich daarvan bewust bent om te voorkomen dat via het schoonwaterriool allerlei stoffen in het milieu terecht komen. Gooi daarom nooit verfresten e.d. in afvoerputten op straat of in de paadjes, en was uw auto bij voorkeur niet op straat. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om vetresten e.d. niet door de gootsteen of het toilet weg te spoelen, om verstopping van het vuilwaterriool te voorkomen.
.