Vogelschroot
 

Kauwen zoeken ook onze wijk soms uit om te nestelen. Ze nestelen in schoorstenen en onder dakpannen en veroorzaken overlast door hun uitwerpselen. Sommige mensen maken zich hier niet druk om maar anderen vinden het erg vervelend. Een oplossing om nestelen te voorkomen, is het aanbrengen van een speciale voorziening in de goot, het zogenaamde vogelschroot. Vogelschroot wordt geplaatst tussen de dakpannen en de bakgoot, hetgeen ervoor zorgt dat vogels niet meer onder de pannen kunnen komen.
Overigens zijn kauwen erg hardnekkig in het blijven gebruiken van een nest, dus er is geen 100% garantie dat kauwen niet meer terugkomen na het aanbrengen van vogelschroot.
.