Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Ook in onze wijk wordt daar steeds meer aandacht aan besteed. Zie hieronder informatie over:
1. Tweede ronde duurzaamheid 2018
2. Renovatiewinkel Reimarkt
3. Spouwmuurisolatie en vleermuiskasten 2016
4. Zonnepanelen 2016
5. Vloerisolatie 2016
6. Bezoek Wethouder en WoonWijzerWinkel aan de wijk
7. Energiesafarie 2015

1. Tweede ronde duurzaamheid 2018
De afgelopen jaren heeft de vereniging diverse acties georganiseerd om de woningen in onze wijk energiezuiniger te maken. Eind 2018 is een tweede ronde duurzaamheid gestart. Na een oproep om te inventariseren wie geïnteresseerd was, heeft een werkgroep diverse mogelijkheden bekeken voor het aanbrengen van vloerisolatie (zie daarover verder bij vloersolatie) en het plaatsen van zonnepanelen. Na het opvragen van diverse offertes, onderzoek naar de kwaliteit van zonnepanelen etc. werd besloten om verder te gaan met het bedrijf Opgewekt Energie BV. Er werd een informatieavond verzorgd en aan de geïnteresseerden werden diverse mogelijkheden voorgelegd (omvormers of micro-omvormers, panelen van DMEGC, Denim of LG, etc.). Zie de referentie-offerte. Uiteindelijk hebben in deze tweede ronde 14 bewoners besloten om daadwerkelijk zonnepanelen aan te laten brengen. 

2. Renovatiewinkel Reimarkt

Ook in Zoetermeer is, dankzij een opstartsubsidie van de gemeente, de Duurzame Renovatiewinkel Reimarkt gestart. Dit is een centraal punt waar inwoners informatie kunnen krijgen over energiezuinig wonen. De Reimarkt helpt bewoners bij het maken van keuzen rond duurzaamheid. Zij zoeken samen met u naar duurzame maatregelen, wat het kost en wat de opbrengsten zijn. Reimarkt helpt ook met het aanvragen van subsidies en met het zoeken naar financiering. Alle diensten zijn volledig gratis. Ook het opvragen van offertes is kosteloos.
Door hun ervaring op het gebied van energiezuinig wonen, kunnen zij op basis van  foto's van een woning integraal advies uitbrengen over de meest geschikte energiezuinige investeringen voor de betreffende woning. Bij dit advies wordt ook gekeken welke materialen/installaties geschikt zijn en zit een berekening van de kosten voor uitvoering van de investering(en). De foto's kunnen eenvoudig geupload worden in hun Foto App.
Wanneer een offerte naar wens is, kunnen bewoners opdracht geven tot uitvoering. Pas dan worden er kosten gemaakt. Het hele traject tot aan de uitvoering is volledig kosteloos en vrijblijvend.

3. Spouwmuurisolatie en vleermuiskasten 2016
Eind mei 2016 kwam een aantal bewoners bij elkaar voor een informatiebijeenkomst over spouwmuurisolatie en vleermuizen. Er waren ook vertegenwoordigers van de WoonWijzerWinkel en van de gemeente. Omdat de gevels van onze woningen vanuit de bouw weinig geïsoleerd zijn, zijn de mogelijkheden van spouwmuurisolatie besproken: een relatief simpele duurzaamheidsmaatregel met een relatief korte terugverdientijd (afhankelijk van stookgedrag ongeveer 5 jaar) die ook het woongenot vergroot want spouwmuurisolatie houdt in de zomer warmte tegen en draagt eraan bij dat het huis ’s winters minder kil is. Ongeveer 30 bewoners hebben besloten om spouwmuurisolatie aan te laten brengen door de firma Aula-isolatie.
Omdat in de wijk ook allerlei vleermuizen -een beschermde diersoort- zitten, zijn de bewoners door het VleermuisPlatformZoetermeer ook opgeroepen om vleermuiskasten op te hangen. Naar aanleiding daarvan zijn er 10 kasten voor dwergvleermuizen opgehangen en 2 kasten voor laatvliegers en 2 kraamkasten opgehangen. De kasten zijn betaald door bewoners, de gemeente Zoetermeer en Aula isolatie.

4. Zonnepanelen 2016
Begin 2016 is bij ruim 10 woningen zonnepanelen aangeschaft en bij een kleine 10 woningen vloerisolatie aangebracht dankzij de activiteiten van de Werkgroep duurzaamheid. Een terugblik: In februari 2015 werd op de ledenvergadering afgesproken om meer te gaan doen met het thema energiebesparing/verduurzaming. Er werd een werkgroep ingesteld om met de bewoners verder te praten. De werkgroep heeft diverse informatieavonden georganiseerd . De eerste bijeenkomst was op 22 juni 2015. De belangstellenden kregen in het zaaltje van de Hoveniers een fraaie PowerPoint-presentatie met veel informatie. De werkgroep had per woning van de geïnteresseerden een zonnepanelencheck per woning gemaakt met behulp van www.zonatlas.nl. In één oogopslag kunt ook u daar zien of uw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en wat de investering zal opleveren. De tweede bijeenkomst vond plaats op 22 september 2015. Dankzij de deskundige inbreng van een adviseur van de WoonWijzerWinkel werden vervolgstappen gezet om te komen tot gezamenlijke aankoop van zonnepanelen. De derde bijeenkomst, waarbij Solar-Box een presentatie gaf, vond plaats op 27 oktober 2015. 
In overleg tussen geïnteresseerden en de werkgroep is uiteindelijk gekozen voor het bedrijf SolarBox. Dat leidde uiteindelijk tot een volgens de werkgroep Verduurzaming mooi en acceptabel aanbod: Solar Box herziene offerte. Op alle drie de mogelijke producten (ReneSola, SolarWatt en Sunpower) werd een interessante verlaging toegepast. De werkgroep heeft voor Sunpower de eerste en tweede offerte uitgewerkt in een Excel sheet: Solar Box vergelijking 1e en 2e offerte Sunpower. Solar Box maakt afspraken met geïnteresseerden om te komen tot een maatwerkofferte.

5. Vloerisolatie 2016
Begin 2016 is bij enkele woningen vloerisolatie aangebracht dankzij de activiteiten van de Werkgroep duurzaamheid. Voor informatie over vloerisolatie met Drowa-chips, schelpen, purschuim of Thermoskussens ga naar vloerisolatie. Voor andere informatie over woningonderhoud ga naar woningonderhoud.

6. Bezoek Wethouder en WoonWijzerWinkel aan de wijk
Op 20 november 2015 bezocht de WoonWijzerWagen onze wijk. Ook wethouder Paalvast was aanwezig. Inwoners van Zoetermeer kunnen terecht bij de WoonWijzerWinkel met vragen over verduurzaming van hun woning. De WoonWijzerWinkel is een onafhankelijk, regionaal energieloket dat in opdracht van de gemeente gratis en vrijblijvend adviezen geeft over verduurzamingsmaatregelen. Voor een paar foto's ga naar foto 1 en foto 2.

7. Energiesafari 2015
14 bewoners hadden zich aangemeld om op 2 april 2015 met een gespecialiseerd bedrijf door de wijk te trekken om warmtebeelden van de woningen te maken. De "energiesafari" was bedoeld om de bewoners een indicatie te geven van de warmte die uit de woningen lekt, bijvoorbeeld bij de kozijnen of bij de randen van het dak. Gelukkig bleken de woningen in onze wijk als zodanig geen opvallende  lekkages te vertonen en waren de meeste woningen redelijk geïsoleerd. Dat neemt niet weg dat het natuurlijk altijd goed is om energiebesparende maatregelen te nemen. Het dichten van een kier kan al flink in de stookkosten schelen. Zie de foto's: foto 1, foto 2 en foto 3.