Dakgoten schoonmaken
 

Het is verstandig om regelmatig de goten van de woningen schoon te maken. Voor een goede afvoer is dat natuurlijk nodig (en het maakt een erg onverzorgde indruk als er planten in de goten groeien, zoals soms het geval is....). De lage goten zijn eenvoudig zelf schoon te maken, maar omdat ook de hoge, lastig te bereiken dakgoten na verloop van jaren verstopt kunnen raken, kan het geen kwaad om ook die af en toe schoon te (laten) maken.

Af en toe benaderen bewoners ons met de vraag of een bedrijf dat hen benaderd heeft met een aanbod om de goten schoon te maken, betrouwbaar is. Er blijken inderdaad veel bedrijven te zijn die zich op die markt hebben gestort en die goten schoonmaken, daken repareren en andere werkzaamheden op en aan het dak verrichten. 
In het Tros-programma Radar is enkele malen aandacht aan deze problematiek besteed. Een probleem is bijvoorbeeld dat men tijdens de werkzaamheden plotseling constateert dat er allerlei andere werkzaamheden op het dak nodig zijn, die vervolgens niet goed worden uitgevoerd. Ook wordt de Arbo-wetgeving niet altijd in acht genomen. Bij werken op grote hoogte is valbeveiliging namelijk verplicht. Ook als opdrachtgever bent u daarvoor verantwoordelijk.

Een van de bewoners vertelde ons bijvoorbeeld dat er enige tijd geleden iemand langs kwam om dakgoten te inspecteren. Zij besloten dit niet te doen, maar toen ze bij de buren bezig waren, werden ze  alsnog benaderd: er zouden ook bij hen nok- en dakpannen los liggen en dat kon die middag meteen worden meegenomen. Omdat men al waren begonnen was met de werkzaamheden, hebben de bewoners uiteindelijk maar betaald. Toen zij  later echter gingen informeren, bleek het betreffende bedrijf al 5 jaar failliet te zijn. Blijf dus opletten en ga niet te snel in zee met een bedrijf als u het niet vertrouwt.

Vaak gaat het om schoorsteenveegbedrijven. Het beroep schoorsteenveger is in Nederland niet erkend en niet beschermd, en helaas zijn niet alle bedrijven in deze branche even betrouwbaar. Het is daarom goed om erop te letten dat u een gerenommeerd bedrijf in de arm neemt. Er is een landelijke organisatie van schoorsteenveegbedrijven, de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond. Het aangesloten zijn bij de ASPB kan een indicatie zijn dat u te maken heeft met een betrouwbaar schoorsteenveegbedrijf.

In de praktijk blijken de prijzen erg uiteen te lopen. In de Nieuwsbrief van augustus 2009 hebben wij aandacht geschonken aan het schoorsteenbedrijf Lowena (www.schoorsteenveegbedrijflowena.nl) dat toen € 2,50 per meter de goten schoonmaakt. Omdat dat ook gold voor de hoge, lastig te bereiken dakgoten, was dat beslist niet duur.

Vóór u een keuze maakt, is het verstandig om eerst eens op internet te kijken of er ervaringen van anderen met het betreffende bedrijf zijn.
.