Lidmaatschap
 
Het lidmaatschap van de vereniging biedt diverse voordelen.

- Ongeveer zeven maal per jaar ontvangen de leden een Nieuwsbrief. Via deze Nieuwsbrief worden de leden geïnformeerd over alles wat er in de wijk speelt. Leden worden daarin tevens op de hoogte gesteld van de activiteiten in het kader van de belangenbehartiging. En ook krijgen zij via de Nieuwsbrief informatie over de plannen van de gemeente die de wijk raken, etc.
- Daarnaast houdt de vereniging zich bezig met acties ten behoeve van woningonderhoud en andere  vormen van belangenbehartiging (gezamenlijke aankopen e.d.).
- Verder krijgen de leden interessante kortingen. Op vertoon van de lidmaatschapspas, die jaarlijks wordt verstrekt, wordt 10% korting gegeven door de firma Cammeraat. 
- De vereniging houdt zich ook bezig met het organiseren van diverse activiteiten. Zo worden ieder jaar allerlei activiteiten voor kinderen georganiseerd, zoals het Sinterklaasfeest, paaseieren zoeken en Sint Maarten.
- Tot slot kunnen de leden tegen een kleine vergoeding via de "Tool-o-theek" professioneel gereedschap lenen dat door de vereniging is aangeschaft.

De contributie bedraagt slechts € 12,- per jaar. De meeste bewoners van onze wijk
zijn lid en nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom. Aanmelding is mogelijk via Mies Groenewegen, Nesciohove 83, tel. 351 45 73.