Verslagen algemene ledenvergaderingen
 

Jaarlijks vind de algemene ledenvergadering plaats. De verslagen vanaf 2005 treft u hier aan:
- Verslag algemene ledenvergadering 2005
- Verslag algemene ledenvergadering 2006
Verslag algemene ledenvergadering 2007
- Verslag algemene ledenvergadering 2008
- Verslag algemene ledenvergadering 2009
- Verslag algemene ledenvergadering 2010
Verslag algemene ledenvergadering 2011
- Verslag algemene ledenvergadering 2012
- Verslag algemene ledenvergadering 2013
- Verslag algemene ledenvergadering 2014
-
Verslag algemene ledenvergadering 2015
- Verslag algemene ledenvergadering 2015 (i.v.m. naamswijziging)
Verslag algemene ledenvergadering 2016
Verslag algemene ledenvergadering 2017

- Verslag algemene ledenvergadering 2018 (moet nog worden vastgesteld)